Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci - doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą̨ dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracaćsię od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecieróżnorakichuzależnień lub przestępstw; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem".

św. Jan Paweł II, Kraków, 18 sierpnia 2002 r.

Religijna Misja «CARITAS-SPES-ODESSA»
Odessko-Symferopolskiej Diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego

charytatywna organizacja Kościoła Rzymsko-katolickiego


RM „Caritas-Spes-Odessa” opierając się na zasadach wiary chrześcijańskiej niesie miłość (łac. caritas) człowiekowi w potrzebie, dając światło nadziei (łac. spes)

Religijna Misja „Caritas-Spes” – charytatywna organizacja, od 1995 r. prowadzi społeczne służenie w imieniu Kościoła Rzymsko-katolickiego. Jej nazwa w tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza „Miłość” i „Nadzieja”. Od 1999 r. „Caritas-Spes” w Ukrainie jest pełnoprawnym członkiem organizacji Caritas Internationalis i Caritas Europa. Posiada ponad 30 oddziałów w 12 województwach Ukrainy. RM „Caritas-Spes-Odessa” była utworzona 25.09.1999 roku i do dnia dzisiejszego pomaga wszystkim kto potrzebuje pomocy niezależnie od etnicznego pochodzenia, narodowości, wyznania, statusu społecznego i innych cech.

Nasi partnerzy

Kontakty